Citymagasinet

PRISER 2015-2016

 
 
UDGIVELSESPLAN
MÅNED MATERIALEDEADLINE UDGIVELSESDAG
2015 Aug. 18/7 28/8
2015 Nov. 19/10 25/11
2016 Feb. 15/12 29/1
2016 Mar. 10/2 18/3
 
PRISER TILLÆG
2/1 Dobbeltside 8.500 Kr. Ønsket placering + 10 %
1/1 Side 4.250 Kr. Side 2-13 + 20 %
Bagside 18.000 Kr. Side 14-28 + 10 %
Forsidebanner 2.000 Kr. Indersiden af bagsiden + 30 %
 
420 x 297 mm   210 x 297 mm   148 x 30 mm
2/1 Opslag   1/1 Helside   Forsiderubrik
 
Bladet omdeles med Post Danmark
City Magasinets unikke betalings betingelser gør at du først betaler for annoncen når de færdige magasiner ligger i postkassen, alt omdeling sker med Post Danmark. Hvis du har købt annoncer i 4 udgivelser bliver beløbende trukket i rater, dvs du bliver trukket ¼ pr. gang, Dette system er muligt ved hjælp af betalings link, du får tilsendt et link og indtaster kreditkort oplysninger hvorefter vi reservere beløbet på kortet, og trækker selvfølgelig først pengene på udgivelses dagen.
City Magasinet er på ca. 110 sider med limryg i stil med Woman, Euroman og M! Der vil være massevis af fede konkurrencer og give aways inde i bladet samt en massiv radio dækning 3 dage op til udgivelse, 12 spot pr. dag på den lokale radio station (SLR).
   
ANNONCESALG
City Magasinet ApS
Joakim Martens
jm@citymagasinet.dk
Enggårdsvej 11
4700 Næstved
 
DISTRIBUTION
Husstandsomdeles til alle private
hustande i postnumrene:4700, 4684, 4736.
 
OPLAG
25.000 stk.
 
MATERIALE
Afleveres som trykklar PDF med 3 mm til beskæring uden skæremærker, indlejret skrifttyper og billeder i 300 ppi. Materialet mailes til annonce@citymagasinet.dk
 
BETALINGSVILKÅR
Betaling foregår online via kortbetaling eller forudbetaling ved bankoverførsel.
Ved kortbetaling trækkes beløbet først på udgivelsesdatoen.
Annullering af allerede bookede annoncer, tidligere end 2 uger før materialedeadline faktureres med 25 % af aftalt annoncepris.
Ved annullering senere end 2 uger før materiale deadline, forbeholder City Magasinet ApS sig retten til, at opkræve det fulde beløb af aftalt annonceringspris.
 
REKLAMATIONER
For trykfejl, forkerte størrelser etc, som annoncøren eller bureauet ikke bærer ansvaret for, ydes reduktion efter City Magasinet ApS skøn, der højst kan beløbe sig til annoncens indrykningspris.
Reklamationer skal være City Magasinet ApS i hænde senest 5 dage efter bladets udgivelse. Indrykkes en annonce flere gange med samme fejl, uden City Magasinet ApS modtager reklamation, ydes eventuel dekort kun for første indrykning.
Erstatningskrav kan ikke gøres gældende overfor City Magasinet ApS for eventuelle følger af fejlagtig, forsinket eller manglende indrykning af de bestilte annoncer.
 
ØVRIGT
City Magasinet ApS forbeholder sig retten til at afvise annoncemateriale uanset tidligere indgåede aftaler.

City Magasinet ApS | Enggårdsvej 11 | 4700 Næstved | Tlf.: 26 891 892 | jm@citymagasinet.dk | www.citymagasinet.dk